Het appartement wordt dé Vlaamse woonvorm tegen 2022

22 februari 2019

Elk jaar is er door de groei van de bevolking nood aan zo’n 30.000 extra woningen per jaar. En ook de samenstelling van onze gezinnen verandert. En dat heeft ook gevolgen voor onze woonvormen: we zullen steeds meer oppervlakte met elkaar delen. Concreet betekent het een ‘appartementisering’ ten koste van rijhuizen. Gelukkig speelt Antonissen daar juist op in!

 

Appartement in opmars

De trend van de appartementisering kent een recordtempo - zo blijkt uit een recent artikel in De Tijd. De Vlaamse Confederatie Bouw schat dat er in 2022 in Vlaanderen meer flats zullen zijn  dan vrijstaande huizen. De appartementisering: nu al is een vierde van alle bestaande woningen een appartement, en dat aantal stijgt gestaag. Hoe dat komt? De groeiende bevolking speelt de hoofdrol: er is simpelweg geen plaats meer om allemaal in een rijhuisje te wonen. Door de drastische verandering in gezinssamenstellingen zijn meer appartementen nodig. Zeker aangezien meer en meer mensen ervoor kiezen alleenstaand te blijven. Ook dure en schaarse bouwgronden, verstedelijking, mobiliteitsproblematiek en de noodzaak tot verdichting voor onze natuur en klimaat hebben een invloed op de opmars van het appartement.

 

Gesloten en open bebouwing verdrongen

Vooral de verkoop van rijhuizen, zeg maar ‘gesloten bebouwing’, lijdt onder de opkomst van het appartement. In steden en dorpskernen worden massaal verouderde rijwoningen afgebroken om appartementsblokken te bouwen. In Brussel zijn drie op de vijf woningen nu al een appartement. Ook de open bebouwing (denk aan villa’s) zal plaats moeten maken voor appartementen. Volgens de laatste bevindingen van de Vlaamse Confederatie Bouw zal het appartement tegen 2020 de voornaamste woonvorm zijn, terwijl dat nu nog de open bebouwing is. Open bebouwing wordt vandaag dan ook nog nauwelijks toegestaan in nieuwe verkavelingen.


 

Jouw appartement comfortabel als een rijwoning? 

Een andere manier van leven, maar daarom niet minder comfortabel, integendeel. Een appartement geeft je de ruimte en de rust die je van je eigen plekje verwacht. Bij Antonissen bouwen we aan appartementen met het leefcomfort van een rijhuis. Om dat te verzekeren, kiezen we voor reconversie: we vormen leegstaande gebouwen op goed gelegen locaties om tot stijlvolle residenties met groene binnentuin en groot leefterras. Ook binnenin zijn ze comfortabel en geven ze, dankzij de gulle lichtinval, een heerlijk gevoel aan ruimte. Bovendien zijn ze helemaal afgestemd op je gezinssituatie, met naar keuze een, twee of drie slaapkamers.

 

Nieuw-Berchem

 

Je hoort het: onze ruime en comfortabele appartementen zijn perfect aangepast aan de opmars van de nieuwe woontrend

 

Ontdek al onze projecten