Het nieuwe erfenisrecht 2018: wat verandert er voor schenkingen van onroerend goed?

07 maart 2018

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfenisrecht in werking. Wat verandert er precies en wat zijn de gevolgen voor schenkingen van onroerend goed? U leest er alles over in dit artikel. Voor we de belangrijkste wijzigingen oplijsten, eerst even dit: het nieuwe erfenisrecht gaat van kracht in september 2018, maar niet voor iedereen. Wie al een erfenisplan heeft opgesteld, mag zelf kiezen of de nieuwe, dan wel de oude regels van toepassing zijn. Wie het oude systeem verkiest, moet voor 1 september 2018 een verklaring afleggen bij de notaris.

Nieuw vs oud erfenisrecht: specifieke wijzigingen met betrekking tot vastgoed

De nieuwe regelgeving komt tegemoet aan de samenstelling van moderne gezinnen en hun vermogen. Het biedt ouders de mogelijkheid hun kinderen een evenwaardig deel van de erfenis te schenken, ongeacht de aard van de schenking. Hoe zit dat precies? Gedane schenkingen moeten worden ‘ingebracht’ in de nalatenschap. In het oude systeem wordt de waarde van roerende goederen bepaald op de dag van de schenking en voor onroerende goederen op de dag van het overlijden van de ouder. Dat zorgde in de praktijk soms voor grote ongelijkheden tussen kinderen onderling. Zeker wanneer het gaat om vastgoed, waarvan de waarde in de loop van de jaren fors is gestegen Een woning van veertig jaar oud is vandaag misschien het dubbele waard. Het gevolg was dat bevoordeelde kinderen op de dag van het overlijden van de ouders plots een grote som verschuldigd waren aan hun broers en/of zussen.

Wie vroeger ontvangt, moet meer inbrengen

In het nieuwe erfrecht geldt voor roerende én onroerende goederen de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van het overlijden. De waarde voor inbreng is dus gelijk voor elk kind, ongeacht de aard van de schenking. Alle kinderen krijgen dus exact evenveel. Het gevolg van die wijziging is ook dat wie lang geleden een schenking kreeg, meer moet inbrengen dan wie recent iets kreeg. Meer weten over het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor uw vastgoed?  

Maak een afspraak met onze experten

[ivalue-icontitle icon="eboek" title="Gratis vastgoedgids" secondary="Ontdek de investeringsopties in vastgoed, voor een solide opbrengst en veilige investering." button="DOWNLOAD UW VASTGOEDGIDS" button_url="/vastgoedgids-investeren/"]