Met een nieuwbouwappartement van Antonissen klaar voor de klimaatbonus

26 maart 2019

De Vlaamse Overheid wil dat álle woningen tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Erg ambitieus, want momenteel voldoet amper 3 procent aan die norm. Om een inhaalbeweging te maken, stelt de Bond Beter Leefmilieu (BBL) een aantal oplossingen voor. De hervorming van de woonbonus tot de klimaatbonus bijvoorbeeld. Antonissen is pro: al onze nieuwbouwprojecten halen een A-label – jouw garantie om de klimaatbonus te verzilveren.

 

Hervorming woonbonus

Er vloeiden al miljarden euro’s naar de woonbonus: een belastingaftrek voor wie een eerste woning koopt en minstens tien jaar leent. De bedoeling was om huizen betaalbaar te maken, maar de woonbonus mist zijn effect. Sinds de invoering is de woningprijs gemiddeld met 13.000 euro gestegen. Daarom pleit de BBL nu voor de klimaatbonus. Die krijg je als je woning een A-label heeft – na vijf jaar bij renovatie of energie-ingrepen, of meteen bij een nieuwbouw.

 

Groeiend draagvlak

De overheid heeft via de fiscaliteit een belangrijke hefboom in handen voor een gedragsverandering. De klimaatbonus zou mensen stimuleren om energiezuinig te bouwen en meer te renoveren. Een haalbaar plan, want er is al een draagvlak bij politieke partijen, de bouwsector en economische spelers. De klimaatbonus zou een brug vormen tussen wat er leeft in de maatschappij en wat van overheidswege mogelijk is.

 

A-label op A-locatie

Een nieuwbouw van Antonissen levert je niet alleen het A-label op voor de toekomstige klimaatbonus. Ook de locaties in Brussel en Antwerpen zijn strategisch. Zo verklein je de afstand tussen woning en werk, winkels, scholen, openbaar vervoer, uitvalswegen, noem maar op. Resultaat: je woont overal dichtbij, en levert een bijdrage tot duurzame mobiliteit en emissievrije grootsteden.

 

Woning van de toekomst

Van de elf voorstellen van de BBL sluiten er veel aan bij de visie van Antonissen. Zo doen we aan opwaardering en reconversie – inclusief veel groenaanplanting – in plaats van nieuwe ruimte aan te snijden. We zorgen voor energiezuinigheid, onder andere via zonnepanelen, warmtenetten, groendaken, domotica,… Kortom, wij doen onze duit in het zakje opdat jij aangenaam en comfortabel woont, en ondertussen bespaar je op je energierekening.

 

Ontdek je toekomstige woning met A-labelgarantie