Registratierechten berekenen voor Vlaanderen: wat zijn de regels vanaf 1 juni 2018?

16 mei 2018

De hervorming van de registratierechten is, na de Vlaamse regering, nu ook door het Vlaams parlement goedgekeurd. ‘Wie zijn of haar aankoop uitgesteld heeft mag op twee oren slapen. Vanaf 1 juni 2018 zal wie een eigen woning, huis of appartement koopt als hoofdverblijfplaats minder belastingen betalen’, aldus Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Wat zijn nu de exacte juridische spelregels wanneer de regeling ingaat? Geldt deze vermindering voor iedereen in Vlaanderen? Tijd dus voor wat meer uitleg. We zetten één en ander op een rijtje.

Kadastraal inkomen

Wie een huis of appartement wil gaan kopen, betaalt naast de aankoopprijs ook registratierechten. Die registratierechten worden vandaag onder meer bepaald door het kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat wordt geacht overeen te stemmen met de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengsten. Je betaalt 5 procent op de aankoopprijs voor huizen met een laag KI (max. 745 euro), omdat dit zogezegd een ‘bescheiden woning’ is met klein beschrijf. En 10 procent bij een KI dat die grens overschrijdt. Het (federale) kadastraal inkomen is echter geen actuele waardemeter meer, want is gebaseerd op de huurprijzen 1975.

Aankoopprijs

Voortaan zal het verouderd en voorbijgestreefd kadastraal inkomen geen basis meer vormen om de registratierechten te berekenen bij een aankoop. Voor de gezinswoning geld er vanaf 1 juli een tarief van 7%, onder strikte voorwaarden.

  1. Het moet om je enige gezinswoning gaan en je moet er binnen de twee jaar intrekken.
  2. Als de aankoopprijs niet hoger is dan 200.000 euro, en je dus een bescheiden woning met klein beschrijf koopt, krijg je een extra korting van 5.600 euro (op de eerste schijf van 80.000 euro betaal je geen registratierechten).
  3. Voor een woning of appartement in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting van 5.600 euro tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Nieuwbouw

Renovatie blijft populair. Maar wat bij nieuwbouwprojecten?

Voor elke nieuwe volgende woning of ander vastgoed in het Vlaams gewest betaal je het gewone tarief van 10 procent registratierechten. Ook voor nieuwbouw verandert er helemaal niets, ook al zou het om een enige gezinswoning gaan die je binnen de 2 jaar betrekt. Daar blijf je een tarief van 10% registratierechten betalen op het grondaandeel en een tarief van 21% BTW op het constructie aandeel. registratierechten

Wat zegt de notaris over registratierechten?

Op het notarieel platform verscheen hieromtrent deze week volgend bericht:

Het ontwerp van decreet voorziet dat het verlaagde tarief enkel van toepassing is bij aankoop van een woning. Het verlaagde tarief is dus uitgesloten bij aankoop van een bouwgrond.

Op basis van de definitie van woning en bouwgrond, wordt een gebouw dat pas na de uitvoering van andere werken dan normale herstellings- of onderhoudswerken kan dienen tot huisvesting van een gezin of een persoon, uitgesloten van het verlaagde tarief.

Hetzelfde geldt voor een woning op plan of in aanbouw die op het ogenblik van aankoop nog niet bewoonbaar zijn. Deze zijn dus uitgesloten van het verlaagde tarief omdat ze niet beantwoorden aan de definitie van woning.

De Vlaamse regering heeft ondertussen beslist dat ook de aankoop van een afgewerkte nieuwbouwwoning die, voor wat de constructiewaarde betreft, met btw wordt verkocht, wordt uitgesloten van de nieuwe verlaagde tarieven van. Op de grondwaarde die met toepassing van de verkooprechten wordt verkocht zou in dat geval dus steeds 10% verschuldigd zijn. Dit is ondertussen zo opgenomen in de voorbereidende werken.

Elke verkoop met toepassing van de btw zou dus uitgesloten worden van het verlaagd tarief op de grondwaarde. Het verlaagd tarief zou dus enkel van toepassing zijn indien zowel de grond- als de constructiewaarde onderworpen zijn aan het verkooprecht.

Uitstel is niet nodig

Wachten tot 1 juli 2018 heeft dus enkel zin indien u een bestaande gezinswoning wenst aan te kopen en u geen ander vastgoed bezit. Het uitstellen van een aankoop type nieuwbouw (zelfs als gezinswoning), tweede verblijf of beleggingsvastgoed heeft dus geen enkele zin. In plaats van een verlaagd registratierecht te bekomen, zou een stijgende rente wel eens roet in het eten kunnen gooien.

Heeft u vragen over investeren in vastgoed?

 

Onze experts staan klaar met advies