Successierechten op onroerend goed

02 mei 2017

Wie in Vlaanderen een onroerend goed erft, wordt daar flink op belast. Afhankelijk van de waarde van het vastgoed en de familiale band kunnen de successierechten voor een erfgenaam oplopen tot maar liefst 65%. Gelukkig bestaan er een aantal technieken om dergelijke hoge percentages te ontlopen. We zetten ze voor u op een rij.

 1. Vlaams gewest tarieven

  1. In rechte lijn

  2. Broers & zussen

 2. Successierechten

  1. Gefaseerde schenking

  2. Schenking met behoud vruchtgebruik

  3. Kinderen kopen het pand van de ouders

Vlaamse Gewest tarieven erfbelasting

Sinds 2015 is het erfenisrecht niet langer een federale maar een gewestelijke bevoegdheid. De regelgeving bij erven is dus afhankelijk van uw woonplaats. Voor erfenisrechten in het Vlaamse gewest gelden de volgende percentages. (Deze verschillen van het Brusselse hoofdstedelijk gewest.)

In rechte lijn

Tarief tussen ouders en kinderen of partners onderling

 • tot €50.000: 3%

 • tussen €50.000 en €250.000: 9%

 • vanaf €250.000: 27%

Broers & zussen

Tarief tussen broers en zussen

 • tot €75.000: 30%

 • tussen €75.000 en €125.000: 55%

 • vanaf €125.000: 65%(*)

(*)Deze tarieven worden afzonderlijk berekend op het roerend en onroerend vermogen, en per erfdeel. Het vermogen spreiden is dus de boodschap! Heeft u vandaag nog geen belegging in vastgoed, dan zal dit u dus een besparing opleveren.  Om de successierechten te vermijden, hebt u enkele opties. Belangrijk om te weten: het betreft hier planningstechnieken voor successierechten die aanvaard worden door de fiscus en dus niet als fiscaal misbruik worden beschouwd. In de meeste gevallen gaat het over schenkingen tussen personen. Let wel, wil u onroerend goed schenken, dan moet er altijd een notariële akte worden opgemaakt en dus ook schenkingsrechten worden betaald (tot maximaal 30%). Hoe meer u schenkt, hoe duurder de schenking wordt.

Onze experts helpen je graag op weg

Successierechten op onroerend goed

1. Gefaseerde schenking

Bezit u meerdere onroerende goederen? Dan doet u er goed aan om op tijd aan planning van successierechten te doen. Regel uw erfenis op voorhand. Schenkt u om de drie jaar een deel, dan wordt de vorige schenking niet in aanmerking genomen bij de berekening van de schenkingsrechten. U betaalt dus een stuk minder.  

2. Schenking met behoud vruchtgebruik

Ouders die aan hun kinderen een woning of appartement schenken, kunnen dat doen met behoud van vruchtgebruik. De kinderen ontvangen dan de naakte eigendom en de ouders behouden de huurinkomsten of het gebruik van de woning. Op het moment van de schenking moeten er schenkingsrechten worden betaald op de waarde van het volledig onroerende goederen, maar bij het overlijden van de vruchtgebruiker, zijn er geen erfrechten meer verschuldigd. Niet door de overledene, noch de erfgenaam.

Bron website: Belastingsportaal Vlaanderen

3. Kinderen kopen het pand van de ouders

De kinderen sluiten een lening af bij de bank en kopen het pand van hun ouders. Ze betalen daarop, zoals gebruikelijk, 10% registratierechten. De woning of het appartement komt in handen van de kinderen, maar de ouders behouden het vruchtgebruik. Vervolgens schenken de ouders het ontvangen bedrag van de aankoop terug aan de kinderen. Dit betreft een schenking van roerend goed waarop slechts 3% schenkingsrecht verschuldigd is bij aangifte aan de belastingdienst.

Tip:

Bij de aankoop van nieuw vastgoed kan u dan onmiddellijk de juiste planningstechniek toepassen, wat u goedkoper zal uitkomen.

Wenst u meer informatie over successierechten of erfbelasting?

Kom er eens over praten met onze experts