Welke externe factoren hebben de grootste impact op de vastgoedmarkt?

14 maart 2018

Net als in alle andere sectoren geldt op de vastgoedmarkt het spel van vraag en aanbod. Maar de woningprijzen zijn ook onderhevig aan een aantal andere, externe factoren. In dit artikel focussen we op vier elementen die de vastgoedmarkt danig kunnen beïnvloeden.

1. De rentevoet voor leningen

Een investering in vastgoed vereist een grote financiële inspanning. De meeste kandidaat-kopers moeten daarvoor aankloppen bij een bank. Is de rentevoet laag? Dan is een hypotheeklening relatief goedkoop. Mensen zijn dan ook meer geneigd om een lening af te sluiten en dus om een woning te kopen. Met andere woorden: hoe lager de rentevoet op leningen, hoe meer woningen er worden verkocht.

2. Het lokaal beleid van de overheid

Beslissingen van de overheid hebben een grote invloed op het koopgedrag van de consument. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van de woonbonus enkele jaren geleden. Die leidde tot een kortstondige ‘boom’ op de vastgoedmarkt. Ook de talrijke subsidies en premies missen hun impact niet. Daarnaast is de vastgoed- en bouwmarkt gebonden aan allerlei wetten en voorschriften. De steeds strenger wordende energienormen zijn daarvan een markant voorbeeld. Nieuwbouwwoningen moeten steeds beter geïsoleerd worden, wat architecten en aannemers verplicht zich aan te passen. En ook de consument voelt die veranderingen (ten goede of ten slechte) in zijn portemonnee.

3. De conjunctuur

De economische groei heeft een weerslag op de koopbereidheid van de consument. Ook de vastgoedmarkt ontsnapt niet aan die wet. Gaat het goed met de economie, dan gaat het ook goed met de vastgoedmarkt. We moeten hier wel aan toevoegen dat impact van de economische groei meestal kleiner is op de vastgoedmarkt dan op andere sectoren. De woningmarkt kent namelijk al jaren een stabiele groei in ons land, los van hoog- of laagconjunctuur.

4. De demografische samenstelling

De vastgoedmarkt staat voor grote veranderingen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Zo zal de huizenmarkt aangepast moeten worden aan de woonbehoeften van ouderen. Maar ook gezinnen hebben vandaag andere eisen dan vroeger. Zij geven nu de voorkeur aan woningen in de stad, terwijl gezinnen vroeger het liefst op het platteland gingen wonen. Al deze factoren vormen de belangrijkste uitdagingen voor de vastgoedmarkt de komende jaren. [ivalue-icontitle icon="eboek" title="Gratis vastgoedgids" secondary="Ontdek de investeringsopties in vastgoed, voor een solide opbrengst en veilige investering." button="DOWNLOAD UW VASTGOEDGIDS" button_url="/vastgoedgids-investeren/"]