Woon slim in de toekomst dankzij Antonissen

24 juni 2019

Bij Antonissen stemmen we onze nieuwbouwprojecten af op de meest actuele vastgoedtrends en verwachtingen van toekomstige bewoners. De recente woonsurvey van Vlaanderen bevestigt onze aanpak. We belichten de vastgoed- en woontendensen waarmee je als investeerder of bewoner je voordeel doet.

 

Vlaamse woontendensen in 2018

Onze maatschappij evolueert constant. Het stijgende bevolkingsaantal en de veranderende gezinssamenstellingen vragen een nieuwe manier van samenleven, en wonen. Dat het appartement dé Vlaamse woonvorm wordt tegen 2022, vertelden we je al eerder. Daarnaast zijn er nog andere trends zichtbaar. In 2018 werd in Vlaanderen de derde grootschalige bevraging rond wonen georganiseerd. De vorige woonsurvey dateerde van 2013. Ongeveer 3000 huishoudens kwamen deze keer aan het woord. En dat leverde  enkele interessante bevindingen op.

  • Eigendom primeert - In 2018 telt Vlaanderen maar liefst 72% eigenaar-bewoners, 19% private huurders en 7% sociale huurders. De meeste eigenaars geven aan ook eigenaar te willen blijven in de toekomst, terwijl de helft van de private huurders eigenaar wenst te worden. De belangrijkste reden daarvoor is dat men huren beschouwt als weggegooid geld, terwijl een eigen woning een goede vorm is van sparen of investeren. Wie geen eigenaar wil worden geeft daarvoor voornamelijk financiële redenen op.

  • Betere kwaliteit eigendomswoningen - Eigendomswoningen blijken van betere kwaliteit dan huurwoningen. Dat is niets nieuws tegenover vijf jaar terug. Wel steeg het algemene aantal woningen in goede staat de laatste vijf jaar met 7% (van 70% naar 77%). Daarbij maakten woningen in de Vlaamse centrumsteden de grootste kwaliteitsverbetering, dankzij nieuwbouw en renovatie van het bestaande woonpatrimonium.

  • Duurzaamheid stijgt - Het gebruik van hernieuwbare energie en isolatie van woningen nam de voorbije jaren toe. Ook op dit vlak doen eigendomswoningen het opvallend beter dan huurwoningen. De populairste bron van hernieuwbare energie is de zon (met 98%). Quasi alle Vlaamse woningen (96%) hebben anno 2018 isolerend glas, en ook dakisolatie nam de laatste jaren een sprong voorwaarts (van 78% naar 86%). Verder gingen ook vloer- en muurisolatie in een stijgende lijn.

 

Investeren in duurzaam wonen in de stad

In 2050 zouden mensen in Vlaanderen unaniem kiezen voor een duurzame woning op een slimme locatie en aangepast aan hun woonbehoefte. De voorspelling is dat meer compacte en gestapelde woonvormen zullen verschijnen, gelegen in kernen van steden of dorpen. De woonwensen in Vlaanderen blijken ook in deze richting te evolueren volgens de survey. Al hebben de meeste huishoudens vandaag de voorkeur voor (half)open bebouwing en wonen op het platteland, ze willen hun woongedrag veranderen als er aantrekkelijke alternatieven in de steden zijn.  En die zijn vandaag nog te schaars. Om dit toekomstbeeld waar te maken zijn dan ook initiatieven nodig die de woonwensen van vandaag in deze richting bijsturen.

 

zurenborg-poort

 

Hoe Antonissen van de binnenstad jouw thuis maakt

Voor al onze nieuwbouwprojecten spelen we bij Antonissen al geruime tijd in op moderne evoluties binnen wonen. Dat doen we door - midden in de stad - een gezond, fijn en duurzaam alternatief aan te bieden voor de open bebouwing van het platteland.

  • Unieke ligging - Locatie vinden we van het grootste belang. We gaan op zoek naar veilige, rustige plekken in de stad, die privacy en kalmte bieden midden in een bruisende omgeving. Zo combineren we het voordeel van ruimte met dat van nabijheid van dagelijkse voorzieningen en een hernieuwd contact met de buurt.

  • Duurzame reconversie - Om op zulke unieke locaties te kunnen bouwen, doen we aan reconversie. Dat betekent dat we bestaande, afgeschreven gebouwen en terreinen hergebruiken en herstructureren. Op die manier kiezen we zeer bewust voor een duurzame aanpak.

  • Privacy en ruimte - We beseffen dat privacy belangrijk is voor jou. Daarom verzekeren we je jouw eigen plek. Al onze nieuwbouwappartementen en -woningen zijn ruim ingericht, met veel lichtinval en een groot eigen terras of een tuin. Zo geniet je van een oase van rust.

  • Groen én ingebed in het stadsleven - Antonissen zoekt geschikte locaties uit en zorgt in en om zijn woonsites voor groene oases: verzorgde voortuintjes, en een knappe binnentuin, zoals je op het platteland verwacht. Daarnaast zijn alle faciliteiten dichtbij die je in een grootstad vindt - van bank tot supermarkt - wat tevens een ecologisch voordeel meebrengt: je wagen wordt minimaal gebruikt, of zelfs bijna overbodig.

  • Energiezuinig wooncomfort - Ten slotte wil Antonissen ook inspelen op een steeds evoluerende technologie. Om besparing, veiligheid en comfort tot op het hoogste niveau te voorzien, kiezen we voor Smarttechnologie. In onze appartementen bouwen we standaard Slim Wonen-domotica Onze slimme thermostaat en stekkers passen je verbruik aan aan de beste besparing en onze rook- en CO-melders waarschuwen je meteen bij gevaar. Onze Smarttechonologie is er ook voor je comfort, met een juiste temperatuur, sfeerverlichting en zachte muziek, allemaal geregeld via een handige app.

 

Nieuw-Berchem

 

Meer info over onze nieuwbouwprojecten?

Neem contact op