Woonbonus

29 oktober 2019

Geen woonbonus meer voor jou, of toch?

Vanaf 1 januari 2020 dooft de Vlaamse woonbonus uit. Gedaan met het fiscaal voordeel als je een hypothecaire lening afsluit. Ter compensatie worden de registratierechten op de aankoop van een enige en eigen woning verlaagd van 7% naar 6% (en van 6% naar 5% bij een ingrijpende energetische renovatie). Wat betekent dat voor jou? We zetten enkele scenario’s op een rijtje.

 

Scenario 1: Ik heb vandaag al een hypothecaire lening lopen.

Hier kunnen we kort zijn. De voorgestelde uitdoving van de woonbonus heeft geen impact op lopende hypothecaire leningen. Nieuwe hypothecaire leningsaktes die worden verleden na 31 december 2019 komen niet meer in aanmerking voor de woonbonus. De datum op de authentieke leningsakte geldt daarbij als referentie (niet de datum op de verkoopovereenkomst of compromis). Geniet je nu al van de woonbonus, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

 

Scenario 2: Ik wil mijn lopende hypothecaire lening in 2020 herfinancieren.

Geen probleem. Je behoudt ook vanaf volgend jaar je woonbonus. Maar: leen je een stuk bij, dan val je voor deze bijkomende lening wel onder de nieuwe voorwaarden (tenzij de leningsakte of (bij gebrek daaraan) de datum van aanvaarding van het nieuwe kredietaanbod van vóór 1 januari 2020 dateren Bij een heropname van reeds afgelost kapitaal van je bestaande lening blijft het geldende regime van de woonbonus eveneens ongewijzigd ten aanzien van het openstaand saldo, op voorwaarde dat die bijkomende lening is aangegaan vóór 1 januari 2020. Idem bij een hypotheekoverdracht (ook wel ‘pandwissel’ of ‘hypotheekruil’). Vanaf 1 januari 2020 zal je voor een lopende lening waarvan je de hypotheek overdraagt naar een nieuw goed kunnen blijven genieten van de woonbonus waarbij de voorwaarden van geen verhoging ten aanzien van het resterend kapitaal en van geen termijnverlenging van kracht blijven.

 

Scenario 3. Ik koop vandaag nog een woning en sluit een nieuwe hypothecaire lening af…

Dan heb je twee mogelijkheden:

  • Je kan blijven genieten van de woonbonus voor de eigen woning als de authentieke leningsakte uiterlijk op 31 december 2019 verleden wordt. Is dat niet het geval (bv. bij een heropname), dan zal de datum van aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening in aanmerking worden genomen. De woning moet eigen zijn op het moment van de uitgaven. Je bent evenwel niet verplicht de woning op 31 december 2019 zelf te betrekken. Voor het verkooprecht (de registratierechten) blijven in dit scenario de huidige tarieven De verkoopovereenkomst (‘compromis’) en de authentieke koopakte dateren immers van vóór 1 januari 2020. Voor de aankoop van de enige gezinswoning is dus het verlaagd verkooprecht van 7% verschuldigd (of 6% bij een ingrijpende energetische renovatie) en voor andere woningen en bouwgronden geldt een verkooprecht van 10%.

 

  • Wordt de authentieke leningsakte verleden vanaf 1 januari 2020 en wordt de verkoopovereenkomst (compromis) of authentieke koopakte pas in 2020 afgesloten? Dan kan je geen aanspraak meer maken op de woonbonus voor de eigen woning. Ter compensatie worden de registratierechten wel verlaagd naar 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie). Wie van de verlaagde tarieven van het verkooprecht wil genieten, moet voldoen aan de domicilieverplichting. Die werd niet aangepast. Voor andere woningen en bouwgronden blijft het bestaande verkooprecht van 10% gelden. Indien het compromis getekend wordt in 2019 maar de authentieke akte wordt verleden in 2020, dan geldt voor het verkooprecht voor de enige gezinswoning dus eveneens het verlaagd tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

 

Scenario 4: Ik koop een woning of appartement in Brussel.

De geïntegreerde woonbonus geldt alleen in Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus al sinds 1 januari 2017 afgeschaft en vervangen door een verhoogd abattement op de registratierechten. Dit betekent dat je op de eerste schijf van 175.000 euro geen 12,5% registratierechten moet betalen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mag de woning bv. niet meer dan 500.000 euro kosten.

 

Scenario 5: Ik koop een tweede woning.

Wil je een tweede woning kopen, bijvoorbeeld als tweede verblijf of om te verhuren, en sluit je daarvoor een hypothecaire lening af? Dan val je sowieso buiten de nieuwe regeling. Geen woonbonus (het is immers niet je enige woning) én geen verlaagde registratierechten. Je betaalt het tarief van 10%. Maar. Omdat je wel nog van de ‘federale woonbonus’ kan genieten, krijg je elk jaar en per persoon maximaal 693 euro korting op je personenbelasting (zolang je lening loopt). Dat levert je op langere termijn een mooi belastingvoordeel op.

 

Heb je vragen over de uitdoving van de geïntegreerde woonbonus? Wij helpen je graag door de bomen het bos te zien. Contacteer ons voor een afspraak.