Antwerpse kantoren lopen leeg … en worden woningen

11 oktober 2021

Nu telewerken in de lift zit, is de leegloop van kantoorgebouwen in Antwerpen – die al enkele jaren voor corona bezig was – in een stroomversnelling gekomen. Maar er is ook een verandering op til dankzij reconversie. Met onder meer de hulp van Antonissen tovert Stad Antwerpen almaar meer leegstaande kantoorgebouwen om tot comfortabele woningen.

Leegstand in 8% van kantoorgebouwen

Vandaag staat maar liefst 8 procent van de kantoorgebouwen in Antwerpen leeg. Tussen 2007 en 2018 kreeg 200.000 van de 344.000 leegstaande vierkante meter een woonfunctie.

Niet elk kantoorgebouw geschikt

Gespecialiseerd in reconversie zoekt Antonissen voortdurend naar leegstaande kantoorgebouwen om naar woningen om te bouwen. Daarbij houden we uiteraard de nodige selectiecriteria in het achterhoofd. “Niet elk pand is even geschikt voor reconversie”, legt onze CEO Sven Potvin uit. “Kantoorgebouwen die meer dan vijftien meter diep zijn, zijn bijvoorbeeld minder eenvoudig te verluchten en laten niet altijd voldoende natuurlijke lichtinval toe.”

De voordelen van reconversie

Ziet Antonissen wel potentieel, dan gaat de Antwerpse projectontwikkelaar enthousiast aan de slag. “Op dit moment is 78 procent van Antwerpen bebouwd”, gaat Potvin verder. “Door vernieuwbouw lossen we het nijpend tekort aan woningen op zonder nog meer grondgebied in te palmen. Ongerepte groene ruimte laten we met rust. Als een project dat toelaat, creëren we zelfs extra groen in de stad.” 

Bestemmingswijziging mogelijk makkelijker

Gemiddeld duurt het twee jaar vooraleer de bestemmingswijziging van een kantoorgebouw groen licht krijgt, maar gelukkig werkt Stad Antwerpen er graag aan mee. Sven Potvin: “Meestal gaat de bestemmingswijziging vrij vlot. Zeker als je de stad een mooi concept en een juiste invulling presenteert. We onderhandelen bijvoorbeeld over extra etages. De stad wint erbij als ze meer mensen op dezelfde oppervlakte kan huisvesten.”

Bovendien wordt de bestemmingswijziging van kantoorgebouwen binnenkort misschien makkelijker. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers roept gemeenten namelijk massaal op om in te zetten op reconversie. Hij ijvert bij de lokale overheden voor minder strenge toelatingsvoorwaarden en verplichtingen, en voor een eenvoudiger administratief proces.

Wist je dat …

… er in Antwerpen elk jaar zo’n 20.000 vierkante meter woonruimte bijkomt dankzij herbestemming?

Bron: GVA

Neem gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden van vernieuwbouw. We adviseren je graag.