Het ABC van de vastgoedinvesteerder

06 oktober 2017

Hoort u het in Keulen donderen bij termen als ‘abattement’, ‘quotiteit’ en ‘mensualiteit’. Dit artikel loodst u doorheen het specifieke vocabularium van de vastgoedinvesteerder.

Abattement

Het abattement is een fiscale tegemoetkoming of ‘voetvrijstelling’ waarbij u als koper vrijgesteld bent van registratierechten op een deel van de aankoopsom. Wie in Vlaanderen een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment (samen of apart) geen andere woning bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom.  

Huurwet

De huurwet is het wettelijk kader dat dient ter bescherming van de huurder. De duur van het huurcontract, de opzeggingstermijn, de indexering van het huurgeld en dergelijke worden er allemaal in beschreven. De huurwet is een gewestmaterie: de regels in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn dus verschillend.  

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen is de basis waarop de onroerende voorheffing wordt berekend. Het kadastraal inkomen of KI is een virtueel huurinkomen dat wordt bepaald door de overheid op het moment van oplevering of na renovatie.  

K-peil

Het K-peil is een graadmeter voor de isolatiewaarde van een woning. Hoe minder warmteverlies, hoe lager de K-waarde. Elk nieuwbouw- of renovatieproject moet aan een bepaalde K-waarde voldoen.  

Meerwaardebelasting

De meerwaardebelasting is een particuliere belasting op de meerwaarde van 16,5 procent wanneer u een woning verkoopt binnen de vijf jaar na aankoop. Wie een grond binnen de vijf jaar verkoopt, betaalt 33% op de meerwaarde. Maakt uw vastgoed deel uit van een patrimoniumvennootschap, dan betaalt u meerwaardebelasting aan het vennootschapstarief.  

Mensualiteit

De mensualiteit is het maandelijkse bedrag dat u afbetaalt aan de financiële instelling bij een hypothecair krediet. De mensualiteit kan vast of variabel zijn.  

Naakte eigendom

Het naakte eigendom is een juridische term die aanduidt dat u eigenaar bent van een grond of gebouw. Daartegenover staat het vruchtgebruik. De vruchtgebruiker mag het onroerend goed bewonen of verhuren, maar staat ook in voor het onderhoud. De opsplitsing tussen naakte eigendom en vruchtgebruik is voordelig in geval van successieplanning.  

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting op vastgoed. Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. In Vlaanderen geldt 2,5 procent van het KI als grond voor de basisheffing. Daarop mogen provincies en gemeenten opcentiemen heffen als extra belasting.  

Opschortende voorwaarden

De opschortende voorwaarden zijn een clausule die u in de compromis van een verkoop kunt laten opnemen die de verkoopsovereenkomst annuleert. Een vaak voorkomende opschortende voorwaarde is het niet-krijgen van een hypothecair krediet.  

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is de zogenaamde nulmeting bij het ingaan van de huurperiode. In de plaatsbeschrijving wordt de actuele toestand van het pand beschreven. Eventuele schade en kosten kunnen op die manier eenvoudig uitgeklaard bij het afsluiten van de huurperiode. Het bedrag wordt dan afgetrokken van de waarborg.  

‘Quotiteit’

De quotiteit is het percentage van de totaalwaarde van het pand waarvoor u wil lenen. Een quotiteit 100 wil zeggen dat u het volledige bedrag leent. [ivalue-icontitle icon="eboek" title="Gratis vastgoedgids" secondary="Ontdek de investeringsopties in vastgoed, voor een solide opbrengst en veilige investering." button="DOWNLOAD UW VASTGOEDGIDS" button_url="/vastgoedgids-investeren/"]