Kies de juiste vastgoed verzekering

12 augustus 2018

Als investeerder wilt u er zeker van zijn dat u aan het einde van de huurovereenkomst uw pand in dezelfde staat terugkrijgt. Een Brandverzekering kan daarbij helpen. Als u een hypothecaire lening afsluit om uw investering te financieren, laat de bank u vaak geen keuze en verplicht ze u een brandverzekering af te sluiten. Eventueel krijgt u een korting op het rentetarief als u de polis bij de bank of een van haar partners afsluit.

1 Brandverzekering

Met een brandpolis dekt u de gevolgen van een schadegeval, en dat hoeft niet alleen brand te zijn. De verzekering dekt ook waterschade. De brandverzekering is voor zowel huurder als eigenaar belangrijk, omdat ze beide belangen beschermt: de eigenaar beschermt zijn eigendom, terwijl de huurder zijn huurdersaansprakelijkheid dekt. Een huurder is wettelijk verplicht het gehuurde goed na afloop van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. De brandverzekering dekt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid als uw woning schade berokkent aan derden, bijvoorbeeld doordat een dakpan valt.

Clausule ‘Afstand van Verhaal’

Als eigenaar kunt u een brandverzekering afsluiten met de clausule ‘afstand van verhaal’ tegenover de huurder. In dat geval zal de brandverzekeraar van de eigenaar zich niet tegen de huurder keren om het bedrag van een schadegeval terug te vorderen. Zo’n verzekering met clausule kost meer, omdat de aansprakelijkheid van de huurder tegenover de eigenaar dan ook verzekerd is, maar de verhuurder mag die kosten doorrekenen aan de huurder. Verzekeraars raden huurders aan zelf ook een verzekering af te sluiten. De huurder blijft ook aansprakelijk tegenover anderen. Zijn eigen goederen zijn met dergelijke clausule ook niet verzekerd. En wie weet is de eigenaar wel onderverzekerd. Dit systeem van gedeelde verzekering is dus niet altijd de beste financiële keuze.

2 Verzekering tegen wanbetaling

Een verzekering gewaarborgde huur komt tussen als uw huurder zijn huur niet betaalt. Zulke verzekeringen dekken geen leegstand en slechts weinig maatschappijen bieden ze aan. Ze zijn ook relatief duur. Ze zijn eerder bestemd voor grote vastgoedbeleggers die hun huurrendement willen afvlakken. In de praktijk bedraagt de premie van een verzekering gewaarborgde huur een bepaald percentage van de huur (4 à 7%, afhankelijk van de verzekeraar). De tussenkomst is beperkt tot een bepaald bedrag per schadegeval en in de tijd. IBS Europe verkoopt dergelijke verzekeringen via het makelaarsnetwerk. De verzekeraar komt tot maximaal 75.000 euro tussen. Bij AG Insurance is de schadevergoeding beperkt tot 12 maanden onbetaalde huur. De zoekertjessite Immoweb heeft voor een dergelijke verzekering een partnerschap afgesloten met de start-up Qover. Er zijn formules waarbij u zich voor 6, 12 of 18 maanden achterstallige huur kunt verzekeren. Gaël de Miomandre, afgevaardigd bestuurder bij IBS Europe: ‘Er moet worden aangetoond dat de eigenaar niet in fout is, en dat hij niet verantwoordelijk is voor het feit dat de huurder zijn huur niet betaalt.’ Als de eigenaar vaststelt dat de huurder twee of drie maanden huurachterstand heeft, neemt de verzekeraar de zaak in handen en bekommert hij zich om de administratieve mallemolen om de achterstallige huur te innen. Zodra de eigenaar vergoed is, begint de verzekeraar een gerechtelijke procedure om de schuld te recupereren. Zo kan de verhuurder het probleem rustiger aanpakken. Sommige contracten bevatten in hun voorwaarden een waarborg die dekking verleent voor het vroegtijdig vertrek van de huurder zonder dat die de vooropzeg respecteert, bij heimelijk vertrek (als hij van de ene dag op de andere verdwijnt) of bij overlijden van de huurder. In het algemeen bevatten verzekeringen tegen onbetaalde huur ook een dekking ‘huurschade’. Die dekt de schade en de kosten om de woning weer in haar oorspronkelijke staat te brengen als gevolg van beschadiging door een huurder. [ivalue-icontitle icon="eboek" title="Gratis vastgoedgids" secondary="Ontdek de investeringsopties in vastgoed, voor een solide opbrengst en veilige investering." button="DOWNLOAD UW VASTGOEDGIDS" button_url="/vastgoedgids-investeren/"]