Woonkrediet tips om een schuldspiraal te voorkomen

31 januari 2018

Belgen lenen gemiddeld 155.000 euro voor de aankoop van een woning. Hoe zorgt u ervoor dat dat woonkrediet geen strop rond uw nek wordt? We lenen meer, omdat huizen duurder worden. Maar daarmee stijgt ook het risico dat we onze lening niet meer kunnen terugbetalen, zo waarschuwde de Nationale Bank al eerder. Om te vermijden dat u in een schuldenspiraal terechtkomt, alvast de volgende tips.

1. Schat uw terugbetalingscapaciteit realistisch in

De marktleider in woonkredieten, BNP Paribas Fortis, hanteert officieel de klassieke vuistregel dat u maar 30 tot 40 procent van uw maandinkomen mag lenen. Klanten met een nettomaandinkomen van 3.500 euro kunnen echter tot 50 procent lenen, leren simulaties op de website van Hello Bank, de onlinebank van BNPP Fortis. ‘Los daarvan moet de kredietnemer erop toezien dat hij na zijn maandelijkse aflossing voor het woonkrediet 1.250 euro overhoudt om de lopende kosten te betalen’, zegt Barbara Dewulf, productmanager woonkredieten bij BNPP Fortis. 1.250 euro is het minimum dat een gezin in acht moet nemen. Voor een alleenstaande ligt dat minimum met 1.200 euro maar een tikkeltje lager om de eenvoudige reden dat veel kosten altijd betaald moeten worden, of u nu alleen woont of niet. ‘Dat zijn de minima. Voor gezinnen of alleenstaanden met een hoger uitgavenpatroon kan de ondergrens hoger liggen’, zegt Dewulf. Misschien koopt u een woning die nog een grondige opknapbeurt verdient of waar nog grote isolatiewerken nodig zijn. ‘In dat geval is het beter de lening uit te breiden met het bedrag dat u voor de renovatie nodig zult hebben. Als u later een bijkomende lening moet aangaan, staat u voor nieuwe kosten en geniet u mogelijk minder gunstige tarieven’, zegt Romain.

2. Leen niet de volledige aankoopsom

KBC-topman Johan Thijs stelde onlangs voor om het krediet te beperken tot 80 procent van de aankoopsom. Tot nu eist KBC dat de klant 15 procent van de totale aankoopkosten inbrengt. Veronderstel dat u een woning koopt van 250.000 euro, dan kunt u de bijkomende kosten als volgt begroten. In Vlaanderen betaalt u, boven op de aankoopprijs, doorgaans 10 procent registratierechten of 25.000 euro. Mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kunt u een korting krijgen van 2.500 euro zodat u 22.500 euro aan registratierechten moet betalen. Voorts moet u nog circa 10.000 euro begroten voor de notariskosten en de kosten verbonden aan de krediet- en de aankoopakte, samen dus 32.500 euro. Een en ander veronderstelt wel dat u al een aanzienlijke spaarsom hebt of dat u kunt rekenen op de steun van bijvoorbeeld uw ouders.

3. Spreid de afbetaling in de tijd

Om de afbetaling van de lening behapbaar te houden kunt u de afbetaling spreiden over een langere looptijd. Nadeel is dat de rentevoet hoger is voor leningen met een langere looptijd. De intrestlast ligt veel hoger dan bij leningen met een kortere looptijd. ‘Bovendien kost de schuldsaldoverzekering voor langere looptijden behoorlijk meer’, zegt Romain. Als u de afbetaling spreidt over een langere periode, betaalt u in het totaal een fors hoger bedrag terug. ‘Anderzijds is lenen vandaag nog steeds zeer goedkoop’, stelt Romain. ‘Als u de afbetaling over een langere tijd spreidt, betaalt u per maand een kleiner bedrag af. Zo kunt u meer sparen voor andere doelen.’ Veel banken dringen aan op een terugbetaling op korte termijn. BNPP Fortis en KBC beperken de looptijd doorgaans tot maximaal 25 jaar. ‘Op de onlinespelers na kennen bijna alle banken leningen toe over een periode van dertig jaar’, merkt Romain op. ‘Ze ontmoedigen dat wel door een fors hoger tarief, maar toch zijn er ook dan nog koopjes te doen.’

4. Overweeg een variabele rentevoet

Negen op de tien kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet, nu de rentetarieven nog altijd laag zijn en de banken bevestigen dat ze zullen stijgen. Het voorbeeld in het kaderstuk maakt nochtans duidelijk dat u voor woonkredieten met een variabele rentevoet maandelijks voor minder hoge aflossingen staat, waardoor u - althans tijdens de eerste jaren - meer kunt sparen. Bovendien ligt de intrestlast over de volledige looptijd van de lening niet zoveel hoger dan als u een krediet met een vaste rentevoet afsluit. Belangrijk is wel dat de mogelijkheid om de looptijd te rekken bij een renteherziening al van in het begin is vastgelegd, dus bij het afsluiten van het krediet.

5. Steek uw kop niet in het zand bij betalingsmoeilijkheden

Zijn er toch betalingsmoeilijkheden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de bank om te zien wat mogelijk is. Als u zo’n gesprek te lang uitstelt, schiet u zichzelf in de voet. U loopt dan het risico dat de bank het krediet opzegt, met nefaste gevolgen. Bij nogal wat banken kunt u gedurende hooguit zes maanden een opschorting van kapitaalaflossingen krijgen. U betaalt dan zes maanden alleen de intresten, en niet het kapitaal af. Dat scheelt een slok op de borrel voor uw budget. Staat de bank zo’n opschorting toe, dan moet u de nog verschuldigde kapitaalaflossingen wel terugbetalen nadat de oorspronkelijke einddatum van het woonkrediet is verstreken.

6. Sluit een verzekering Gewaarborgd Wonen af bij de Vlaamse overheid

Wie een lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis kan zich bij de Vlaamse overheid gratis verzekeren tegen inkomstenverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U hoeft geen premie te betalen. De verzekering loopt over tien jaar. Wordt u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt, dan kunt u na een wachttijd van drie maanden maximaal 36 maanden lang een tegemoetkoming krijgen van maximaal 600 euro voor de aflossing van uw lening. Er zijn geen inkomensgrenzen, tenzij u nog zou lenen voor nieuwbouw waarvan de bouwvergunningsaanvraag dateert van voor 1 januari 2012. Denkt u eraan een woning aan te schaffen als belegging? Kom er eens over praten. Neem vandaag nog contact op.  

Neem contact op

[ivalue-icontitle icon="eboek" title="Gratis vastgoedgids" secondary="Ontdek de investeringsopties in vastgoed, voor een solide opbrengst en veilige investering." button="DOWNLOAD UW VASTGOEDGIDS" button_url="/vastgoedgids-investeren/"]