Duurzaam wonen, wat is dat nu eigenlijk?

12 oktober 2021

Vlaanderen is groen bezig. We isoleren onze woningen almaar beter en zonnepanelen sieren tegenwoordig vrijwel standaard het straatbeeld. Maar energiezuinig wonen is niet per se duurzaam wonen. Isoleren en zonnepanelen plaatsen is een goed begin, maar nog veel belangrijker – aldus de Bond Beter Leefmilieu – is dat we verstandig omspringen met de ruimte die we hebben.

Duurzaam wonen is … compact wonen

Veel mensen denken dat duurzaam wonen hetzelfde is als energiezuinig wonen. Overschakelen op groene energie en spaarzaam omgaan met water is inderdaad belangrijk, maar het verandert niets aan het toenemende gebrek aan beschikbare ruimte. Daarom is duurzaam wonen eerst en vooral compact wonen:

Open ruimte wordt elke dag schaarser. Bij Antonissen vinden we het niet meer dan logisch om zoveel mogelijk te halen uit de oppervlakte die we hebben. Elke vierkante meter wordt door ons optimaal benut.

Martine Vermeulen

Marketing manager bij Antonissen Development Group

Duurzaam wonen is … gebundeld wonen

Renoveren en / of compact wonen is de boodschap voor wie duurzaam wil leven, maar dat niet alleen. Het is ook zaak om rekening te houden met de locatie, of beter gezegd de mobiscore van de woningen die we kopen. Een goed gerenoveerde rijwoning in een stad of dorpskern is veel duurzamer dan een passiefwoning op het platteland. Als we gebundeld wonen, dan zijn werkplekken, winkels, scholen enzovoort voor iedereen gemakkelijk bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Er zijn minder individuele verplaatsingen met de auto nodig en bijgevolg nemen de luchtvervuiling en CO2-uitstoot af.

Reconversie is de toekomst

Als projectontwikkelaar houdt ook Antonissen rekening met het cruciale belang van duurzaam wonen. We bouwen compact, selecteren bewust locaties met een hoge mobiscore en zijn bovendien gespecialiseerd in reconversie (herbestemming). Dat laatste betekent dat we niet alleen aan nieuwbouw doen, maar ook bestaande gebouwen een nieuwe invulling geven door ze grondig te renoveren. Waar mogelijk planten we zelfs extra groene ruimte aan. Ongerepte groene ruimte laten we zo veel mogelijk met rust.

Circulair bouwen

Door circulair te bouwen, wordt de ecologische voetafdruk van jouw woonst verder verlaagd. Circulaire bouwmaterialen, onderdelen en producten komen aan het einde van hun levensloop niet op de afvalberg terecht, maar worden verwerkt in een nieuw (ver)bouwproject dankzij hergebruik of recyclage.

Wist je trouwens dat Antonissen een van de laureaten van BeCircle 2020 is? In het noorden van Brussel toverden we een voormalige steenhouwersatelier om tot het woonproject Les Pierreries – 82 appartementen met verschillende handelsruimtes op de benedenverdieping. Hier werd zoveel mogelijk materiaal in de vorm van imposante stenen blokken en overgebleven stenen hergebruikt. Een prachtige vrijstaande rolbrug, het meest indrukwekkende overblijfsel van de site, werd geschonken aan de Verbeke Foundation en dient nu als pronkstuk bij de ingang van dit privémuseum.

Herbestemming, iets voor jou?

Herbestemming zit in de lift. In Antwerpen, Brussel, Mechelen en Kortrijk  bouwde Antonissen al tal van leegstaande kantoorgebouwen om tot comfortabele woningen. Neem dus gerust contact op voor meer informatie over onze reconversieprojecten. We adviseren je graag.

construction-concept-residential-building-drawings